Varning för blixthalka på vägarna

Observera att det är extremt halt ute på vägarna! Ge dig inte ut i trafiken om du inte absolut måste. Halkbekämpning (sandning) kommer att pågå så länge blixthalkan består. Var rädd om dig.

Senast uppdaterad den 22 februari 2019