Varning för renar på vägarna

Åsele kommun är vinterbetesmarker för samebyar och det innebär att renar visats på och runt vägar. Detta gäller även andra kommuner runt omkring. I och med den stora mängd snö som fallit blir det svårt för renarna att ta sig fram och för att kunna enklare ta sig fram tar de sig ut på vägarna. Vi ber dig att vara försiktig när du är ute i trafiken och håll nere hastigheten.

Varna medtrafikanter genom att slå på varningsblinkers när ni möts. Om en olycka uppstår eller om ni ser döda renar längs vägen - ring 112 eller 114 14 och anmäl!

Information från Vägverkets webbplats: "Det är viktigt att vara extra försiktig på sträckor med viltvarningsskyltar, anpassa körningen när man ser djur på körbanan och att köra i låg hastighet.

I trafiken är det alltid viktigt att respektera den eller det som man möts av; ge djuren god tid att passera. För de flesta djur innebär en konfrontation med trafik ett stressmoment och deras primära instinkt är att fly vilket kan, precis som för oss människor, innebära irrationella handlingar.

Om en olycka inträffar ska man ringa 112

Om olyckan är framme, så måste man alltid ringa 112, det är olagligt att inte anmäla en olycka. Detta gäller både om du kör på tama och vilda djur. Tänk på att:

  • Placera ut varningstriangel och markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Markeringsremsan ska hängas på den sida av vägen där viltet försvann. Även om viltet ligger dött på platsen ska man märka ut den.
  • Se till att du har en viltolycksremsa i bilen. De finns att hämta på polisstationer, bilprovningsstationer och på Trafikverkets regionkontor och förarprovskontor."

Om du inte har viltolycksremsor och en olycka har inträffat, märk ut med plastpåse eller liknande och fäst på en pinne eller något som tydligt syns vid sidan om vägen.

Vill du lära dig mer om renskötselåret? Läs då gärna på Samiskt informationscentrums webbplats som du kommer till om du klickar på den här länken.

Senast uppdaterad den 27 januari 2021

Translate the website with Google translate.