Vårt miljöarbete

Här kommer följer en kommentar angående att det i förra veckan publicerats en lista där Sveriges alla kommuner rankas efter hur bra miljöarbete som görs. Mätningen görs årligen av tidningen Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometern.

Kanske har du läst någon artikel i media om att Åsele hamnat sist på listan "Årets miljökommun". Trots att vi rankas som sämst med miljöarbete i kommunen så görs faktiskt en hel del! Den dåliga rankningen beror delvis på att vi inte svarat på enkäten och ambitionen är att besvara den inför nästa mätning, så får vi se var vi egentligen hamnar på listan. På Aktuell Hållbarhets webbplats går det att läsa att: ”De kommuner som inte svarat på rankningen har gått miste om 24,5 möjliga poäng och är sannolikt de som placerar sig i rankningens bottenskikt.”

Marcus Helletun, Åsele kommuns tekniska chef kommenterar:

Kommunens alla fastigheters energi kommer från förnybar energi.  En trettondel av kommunens investeringsbudget går till energieffektiviseringar. 80% av kommunens verksamheter sorterar ut förpackningar från restavfallet. I vissa städer erbjuder kommuner fastighetsnära insamling av förpackningar och en liten kommun som Åsele har knappats ekonomiska muskler till det. Det är ett tillverkaransvar. Regeringen har fattat beslut att insamling av förpackningar och återvinning av (papper, wellpapp, glas, metall, plast). Det betyder att företagen har fått ansvaret att göra insamlingen och få det fungera. Därför är det inte ekonomiskt försvarbart att själv som kommun inrätta ett sådant system. Åsele har, i jämförelser med andra kommuner har förvånansvärt lite restavfall och lite förpackningar i restavfallet.

Åsele kommun jobbar febrilt med att ställa om till förnybara transporter i ett treårigt projekt och har sedan 2018 en klimatstrateg som arbetar med oss i det arbetet.  Vi har inga alternativa drivmedel att tillgå inom kommunen, men både ladd-infrastruktur för elbilar och förnyelsebara drivmedel planeras för. 

Inom Åseles kommungränser har vi ett av landets absolut högsta nivå av förnyelsebar energi. Både vatten- och vindkraft. Med 2800 innevånare produceras förnyelsebar energi för mer än 1000 gånger invånarantalet. Och produktionen byggs dessutom ut. Istället för att arbeta med att få invånarna att välja den gröna energin som produceras, så har kommunen jobbat stenhårt på att få mer etablering av grön energi. Nu byggs vindkraft för 200 000 hushåll vilket är el för 1000 gånger fler hushåll än som finns i Åsele. 

Kommunen är en enda stor ekosystemtjänst. Det andra kommuner bygger på konstgjord väg, har vi naturligt i och med att samhällets utbredning är relativt litet med skogar alldeles inpå knuten. Vi har Västerbotten läns enda nationalpark: Björnlandet.

Senast uppdaterad den 28 maj 2020