Viktig information från Almi

Almis Brygglån - nytt lån för företag som drabbas av coronakrisen.

Den pågående krisen påverkar många små och medelstora företag kraftigt. Uteblivna intäkter slår hårt mot företagen som nu behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För att underlätta för företag att överbrygga svårigheterna lanseras nu Almis Brygglån samt möjlighet att söka uppskov på amorteringar i upp till 6 månader.

Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. 

Läs mer i Almis nyhetsbrev här

Läs mer om brygglånet här

Almis e-tjänst för uppskovsansökan finns här

Senast uppdaterad den 28 maj 2020

Translate the website with Google translate.