Vindkraftutbyggnaden främjar mer jobb och tillväxt

Härom veckan deltog ÅNS på ett branschforum för vindkraft som arrangerades av Vindkraftcentrum. På programmet var det 16 talare bl.a. höll Åsele kommuns näringslivschef Calle Birgersson en presentation.

130 personer från olika sorters verksamheter deltog på branschforum Vind 2018. Många av deltagarna representerade svenska organisationer och företag, fast även några norska. Vill du läsa mer om vad dagen handlade om, besök vindkraftcentrum.se*

Åsele kommun är med i ett pilotprojekt för lokal nytta tillsammans med Vattenfall och företagarföreningen Garantia. Målet med projektet är att dels att skapa acceptans för en vindkraftpark, dels att ge medborgarna något tillbaka. Det kan göras genom att använda lokal kompetens så mycket det går och den s.k. vindpengen ”stöd till lokal utveckling”.

Traditionellt brukar stödet ges till föreningslivet, men i Åsele kommun vill Vattenfall också särskilt gynna näringslivet. Stöd ges till åtgärder och investeringar som är av allmänna intressen i bygden. Vill du veta mer, kontakta ÅNS.

Det kommer att behövas mängder med vindkraftstekniker. Är du intresserad av att utbilda dig till vindkraftstekniker? Välkommen att kontakta Lärcentrum för att få veta mer.

* ”Vindkraftcentrum är en del av Nätverket för vindbruk som finansieras av Energimyndigheten. Syftet är att de stora investeringar som görs för att bygga ut vindkraften ska komma människor till del i form av företagande och jobb i de bygder där etableringar sker.”

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018