Kollektivtrafik

Genom kommunen går stomlinjerna:
34 Åsele –Lycksele
44 Dorotea-Åsele- Umeå
48 Vilhelmina –Åsele - Umeå
63 Östersund - Umeå

Kommunens inomkommunala trafik utgörs av ringbilstrafik.