Kommunal vuxenutbildning

Kommunen erbjuder grundläggande- och gymnasialutbildningar för vuxna genom alternativen nedan. Svenska för invandrare (SFI) anordnas vid Åsele centralskola.

Lapplandsvux är ett samarbete i Södra Lappland som innebär att gymnasiekommunerna – Vilhelmina, Lycksele och Storuman – ansvarar för kurser inom gymnasial vuxenutbildning.
Kurserna är distansbaserade. En del kurser är helt på distans, andra innebär att man träffas på kursorten några gånger under kursen. Övrig kontakt sker genom videokonferenser och IT-kontakt genom lärplattformen Moodle.
Utbud: se www.lapplandsvux.se

Hermods erbjuder de flesta teoretiska gymnasiekurserna och alla kurser inom grundläggande vuxenutbildning. Kurserna är helt webbaserade. Lärplattformen heter Novo. Avslutande muntlig examen genomförs på varje kurs via webbkamera i programmet Adobe Connect Pro.
Utbud: se www.hermods.se

Vuxenutbildning i Västerbottens län, vuxenutbildningarna i länet har gått tillsammans för att erbjuda kurser och utbildningar i hela regionen.

Länkportal till kommunernas vuxenutbildningar (klicka på länken nedan)

http://regionvb.azurewebsites.net

Svenska för Invandrare - SFI kan sökas då du blivit folkbokförd i kommunen, det vill säga har fått ditt permanenta personnummer med 10 siffror. Ansökan görs till Lärcentrum. Inom tre månader har du enligt skollagen rätt att få påbörja dina studier. Läraren kommer att kontakta dig då ansökan kommit in för en intervju och planering av dina svenskastudier.

Ansökan till komvux och SFI görs på särskild blankett. Blanketten finns att hämta på Lärcentrum eller att ladda ner digitalt för komvux här och för SFI här. OBS! Ansökan till utbildning i annan kommun måste gå genom Åsele komvux.

För tidsbokning kontakta Lärcentrum.

Translate the website with Google translate.