CSN

Centrala Studiestödsnämnden


Som student har du möjlighet att söka studiemedel. Det består av en del bidrag och en del lån. Fördelningen mellan dem bestäms av din ålder och antalet tidigare godkända poäng.

Utbildningar som ger rätt till studiemedel

  • Komvux
  • KY- och YH-utbildningar
  • Vissa folkhögskoleutbildningar
  • Högskole- och universitetsstudier

Utbildningar som inte ger rätt till studiemedel

  • Uppdragsutbildningar
  • Forskarutbildningar, om du är eller har varit doktorand eller haft utbildningsbidrag för doktorander
  • Självstudier, exempelvis om du läser till en tentamen utan att vara registrerad på skolan
  • Svenska för invandrare (sfi).

Utbildningar köpta från privata utbildningsanordnare ger sällan rätt till studiemedel, men kontrollera detta i varje enskilt fall.

För att kunna söka studiemedel ska studierna genomföras med minst 50 % studietakt och pågå under minst tre veckor.

Translate the website with Google translate.