Välkommen till Åsele kommun

 • Åsele kommun söker vik Ekonomibiträde

  Åsele kommun söker vik Ekonomibiträde på Viskabarnen, Fredrika.  

  ”Åsele är till ytan en stor kommun men i befolkningstal en av de minsta. Här finns närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Den lilla kommunens fördelar skapar ett bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats för barn att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare.”
 • Åsele kommun söker Socialchef

  ”Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.”
 • Åsele kommun söker Socialsekreterare

  Åsele kommun, Individ och familjeomsorgen söker Socialsekreterare för tillsvidareanställning.

  ”Åsele är till ytan en stor kommun men i befolkningstal en av de minsta. Här finns närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Den lilla kommunens fördelar skapar ett bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats för barn att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare.”
 • Åsele kommun söker Enhetschef inom socialtjänsten

  ”Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.”
 • Granskning av detaljplan rastplats i Åsele

  Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 februari 2016 att granskningshandlingar – planbeskrivning upprättad 2015-12-17 för detaljplan ÅSELE 2:177 och 2:154 med syfte att möjliggöra för en trafikplats nordost om korsningen Norrstrandsvägen-Vilhelminavägen, öster om centrala Åsele ska skickas ut på granskning.
 • Print

  Destinationsbolaget SouthLapland söker destinationsutvecklare

  Som ett led i utvecklingen av besöksnäringen i Destination Södra Lappland ökar vi tillgängligheten till upplevelser genom upprustning och utveckling av leder för vandring, cykling, skoteråkning och skidor. Ansvaret för lederna ligger idag på olika privata, kommunala och regionala aktörer. Insatserna och ansvaret behöver kartläggas och samordnas så att det anpassas till de behov dagens och framtidens besökare har. Det behöver även göras tillgängligt digitalt och i tryck. Det kan också innebära att ansöka om medel för upprustning av leder.
 • Åsele kommun söker förskollärare 2 st

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Åsele kommun söker barnskötare

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

 • Åsele kommun söker lärare

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

  Barn- och utbildning söker grundskollärare i förberedelseklass år 2-6