Välkommen till Åsele kommun

 • Kulturpengen – September

  går till Åsele Vävstugeförening för deras arrangemang Vävstugans dag lördag 11 oktober i Vävstugan på Blåvikenområdet
 • Glöm inte....

  Att lägga in era arrangemang i kalendern www.asele.nu, då är det sökbart även i Umeå2014 webb.
  Ett mycket bra sätt att marknadsföra föreningen, kommunen och allt som händer hos oss under hösten!
 • Åsele kommun söker socialsekreterare

  Socialsekreterare vik 12 månader, 100 % inom IFO.
            
  Inom individ- och familjeomsorgen arbetar en IFO chef 40 %,
  3 socialsekreterare (varav 1 har samordningsansvar) samt 2 flyktingsekreterare.
 • Åsele Sim- & sporthall informerar

  Nu är alla scheman för höstens uthyrningar klara. Sök på Uthyningsscheman, då finner du alla, sporthall vardagar, sporthall helger, simhallen och styrkehallen/gymmet.
 • Kulturpengen – Augusti

  Går till Östernorets bygdegårdsförening för deras arrangemang Opera i berget.
 • Djurhållning i tätorten

  Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom områden med detaljplan.

  Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur miljö- och djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Ansökan ska göras på särskild blankett.

  Ansökningsblankett finns på hemsidan eller att hämta på miljökontoret.

  För mer information och råd kontakta miljöenheten på telefon 0941-140 06.