Välkommen till Åsele kommun

 • Ny familjerådgivare i Åsele

  Åsele kommun har ny familjerådgivare från och med 1 januari 2017. Hon heter Siw-Britt Wärnberg och sitter lokaliserad i Lycksele. Familjerådgivaren kommer att vara på plats i Åsele en dag i månaden, men det kommer också att finnas möjlighet att träffa henne vid andra tillfällen om ni kan tänka er att själva resa till Lycksele.

  Har du behov av att komma i kontakt med familjerådgivaren är du välkommen att kontakta henne på telefonnummer 070-288 75 11.
 • Åsele kommun söker 5 st deltidsbrandmän

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Åsele kommun söker 2 st Personliga assistenter

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.


 • Åsele kommun söker chef till Individ-och familjeomsorgen

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Idrotts- och ledarstipendium

  Åsele kommuns årliga Idrotts- & ledarstipendium delas ut till någon som själv utfört idrottsliga prestationer, eller verkat som ledare.

  Förslag till kandidat för Åsele kommuns årliga Idrotts- och ledarstipendium skall skriftligen lämnas till Turism/Fritid senast 3 mars 2017, på adressen:
  Turism/Fritid, 919 85 Åsele, eller sylve.holmgren@asele.se
 • Kulturstipendium

  Åsele kommuns årliga Kulturstipendium har till ändamål att främja värdefull kulturell verksamhet inom Åsele kommun. Stipendiet tilldelas personer som verkar för den lokala kulturens bevarande eller som allmänt bidragit till den kulturella verksamhetens främjande inom kommunen som uppmuntran och tack för pågående eller utförd gärning.

  Förslag till stipendiat skall åtföljas med motivering och vara Biblioteket tillhanda senast 3 mars 2017, på adressen: Biblioteket, 919 85 Åsele, eller asa.persson@asele.se

 • Tillgänglighetspris 2016

  Åsele kommun Tillgänglighetsråd har fått till uppgift att varje år dela ut ett tillgänglighetspris. Första året som priset utdelades var för 2014.

  Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska tilldelas priset för 2016. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i Åsele Kommun under 2016. Tänk på att tillgänglighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, doftfritt, elsanerat, hörslingor mm.
 • Konsumentvägledaren informerar

  Ersättning för sen buss varierar med sträckan.

  En ny branschöverenskommelse beskriver passagerares rätt att få ersättning om bussen är försenad. Men reglerna är olika beroende på hur lång busslinjen är.

  Branschöverenskommelsen baserar sig på de regler som finns i EU:s förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Överenskommelsen är tecknad mellan Konsumentverket och Sveriges Bussföretag.