Välkommen till Åsele kommun, årets berättarkommun 2015

 • Kompletterande information om asylsökande i Åsele kommun

  Nu på fredagmorgonen har vi fått meddelande från Migrationsverket att det under eftermiddagen/kvällen kommer två bussar från Malmö med cirka 100 oregistrerade asylsökande personer.
  Migrationsverket har skickat 7 personer till Wärdshuset för att finnas redo att ta emot dessa tillsammans med mottagande entreprenör.  

  Nils-Petter Grenholm
  Kommunchef
 • Information om asylsökande i Åsele Kommun

  Vi väljer att gå ut med en kort gemensam information med fakta runt flyktingmottagningen i Åsele.
  Det är som de flesta vet en speciell situation just nu i Sverige där information tenderar att komma med väldigt kort varsel.
  Mottagningen/tillströmningen till Sverige ökar nu varje dag, cirka 2000 personer går nu över gränsen dagligen.
 • Konsumentvägledaren informerar

  Konsumentverket varnar för telefonföretaget 4One Telekom.

  Sedan i maj i år har Konsumentverket tagit emot över 60 anmälningar mot företaget 4One Telekom. Nu varnar myndigheten för företagets metoder.
 • Gode män sökes

  Åsele kommun söker gode män.
  Vid intresse kontakta överförmyndaren för mera information om vad uppdraget innebär.
  Tel: 0941 – 140 48.  E-post: overformyndaren(a)asele.se
 • Familjehem till ensamkommande barn

  Det kommer fler ensamkommande barn och ungdomar till Åsele än beräknat och kommunen har i nuläget svårt att tillgodose behovet av bra boenden. Kan du tänka dig att erbjuda dessa barn/ungdomar en fast punkt i tillvaron och hjälpa dem att landa i Sverige? Barnen behöver få komma till familjer som har ett intresse och en förståelse för andra kulturer, som talar svenska och kan vara ett stöd för barnet i integreringen i det svenska samhället.
 • Åsele kommun söker socialsekreterare

  Sociala avdelningen söker socialsekreterare visstid 6 månader med stor möjlighet till  förlängning, heltid.

  ”Åsele är till ytan en stor kommun men i befolkningstal en av de minsta. Här finns närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Den lilla kommunens fördelar skapar ett bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats för barn att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare.”
 • Kulturpengen september 2015

  - går till Björksele intresseförening för deras många arrangemang i byastugan, nu närmast ett berättarcafé på fredag 25/9 18.30.