Välkommen till Åsele kommun

 • Informationsmöte Lappland 2020

  Välkommen till informationsmöte om Leader Lappland 2020

  Måndag 27 februari kl 18.30 på Kulturhuset
 • Åseles befolkning ökade 2016

  SCB har i dagarna publicerat befolkningsstatistik för 2016. Många av kommunerna i länet ökar sin befolkning. Procentuellt sett ökar Åseles befolkning näst mest efter Umeå, med 1,5 % vilket innebär 43 personer.

 • Tillgänglighetspris 2016

  Åsele kommun Tillgänglighetsråd har fått till uppgift att varje år dela ut ett tillgänglighetspris. Första året som priset utdelades var för 2014.

  Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska tilldelas priset för 2016. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i Åsele Kommun under 2016. Tänk på att tillgänglighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, doftfritt, elsanerat, hörslingor mm.
 • Alla barn i Centrum

  Du har världens bästa barn! Ge dem världens bästa förälder!

  Har du barn i åldrarna 3-12 år?
  Ny omgång 28/3 kl. 18-20:30, anmäl senast 21/3.
  4 träffar för föräldrar om föräldraskap. Gratis! Begränsat antal platser.
  Anmäl dig på foraldrastod@asele.se
  Gruppledare: Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist.

  Välkommen!
 • Åsele kommun söker semestervikarier inom ÄHO

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Miljö- och byggnadsnämnden informerar

  Vårt sammanträde i Miljö-- och byggnadsnämnden i februari ställdes in.
  Nästa sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden är planerad till 12 april.
  Vi har nu tidigarelagt den nämnden till onsdagen den 29 mars för att få bättre spridning på nämndssammanträden.
 • Åsele kommun söker Ma/No lärare åk 7-9

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Informationsträffar om universitetsstudier

  Är du intresserad av att studera på högskola eller universitet? Under nio torsdagar med start 2 februari bjuder vi in till informationsträffar om campus- och distansstudier mot Mittuniversitetet och Umeå Universitet om studier för relevanta yrken i vår region.
 • Konsumentvägledaren informerar

  Nya regler för fjärrvärme

  Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har träffat en ny branschöverenskommelse om leverans av fjärrvärme för enskilt bruk. Det är en revidering av den tidigare överenskommelsen.

  Överenskommelsen träder i kraft den 10 februari och från den 1 juni i år ska samtliga medlemsföretag tillämpa villkoren i den nya överenskommelsen.
 • Konsumentvägledaren informerar

  NIX-Telefon ger inget fullgott skydd.

  Spärregistret NIX-Telefon har så många luckor och undantag att tjänsten inte ger ett fullgott skydd mot oönskad telefonförsäljning. Det anser Konsumentverket som nu vänder sig till regeringen och trycker på behovet av nya regler.