Välkommen till Åsele kommun, årets berättarkommun 2015

 • Åsele kommun söker Enhetschef

  Åsele kommun söker en Enhetschef heltid inom äldreomsorgen

  ”Åsele är till ytan en stor kommun men i befolkningstal en av de minsta. Här finns närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Den lilla kommunens fördelar skapar ett bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats för barn att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare.”

 • Åsele Sim- & sporthall informerar!

  Nu är uthyrningsschemana klara för hösten. De ligger ute på kommunens hemsida. Lättast att komma dit, skriv Uthyrningsschema i sökrutan. där finns de 4 olika schemana.
 • Prata svenska

  Vill du träna på att prata svenska?
  Vill du hjälpa andra att prata svenska?
  Välkommen till vårt språkcafé i biblioteket!
  Torsdagar (jämna veckor) 13 – 15. Med start 3 september.

  Vi bjuder på fika.
 • Kungörelse angående detaljplan i Åsele

  Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 maj 2015 om samråd för detaljplan för ÅSELE 2:177 och 2:154 med syfte att möjliggöra för en trafikplats nordost om korsningen Norrstrandsvägen-Vilhelminavägen, öster om centrala Åsele.

  Under samrådstiden finns planen tillgänglig för granskning på:

  Kommunhuset
  Vasagatan 5, Åsele
  Vardagar 8.00 - 16.00
 • Kulturpengen augusti 2015

  - går till Intresseföreningen Fredrikas Framtid för arrangemanget Fredrika-dagen den 19 september. Det kommer att vara en trevlig dag för alla åldrar.
 • Simhallen öppnar!

  Måndagen den 24 augusti slår vi upp portarna för höstsäsongen, 16.30. Välkomna!