Välkommen till Åsele kommun, årets berättarkommun 2015

 • Åsele simhall informerar

  Sommarstängning. Fredagen den 5 juni är sista dagen vi har öppet, sedan stänger vi.
 • SLAMTÖMNING AV ENSKILDA SLAMBRUNNAR.

  De brunnar som tömdes år 2014 kommer utan särskild anmälan att tömmas även i år.
  Dock måste eventuellt nytillkomna fastighetsägare/brukare anmäla att de vill ha tömning.
  Gör detta till telefon 0941 – 140 46, eller lastbilen på telefonnummer 070 – 288 03 91.

  Enligt föreskrifter om avfallshantering, antagen av kommunfullmäktige
  2002-09-30 § 40 skall slambrunnar till åretruntboenden tömmas en gång per år.
 • Avstängning Söråselebron

  Mediabruket/SVT spelar in en TV-serie för Barnkanalen och kommer stänga av Söråselebron för trafik under måndag 15 juni och tisdag 16 juni.

  Det kommer att vara möjligt att passera under pauser men man kan få räkna med att vänta 15-20 minuter
 • Åsele kommun söker vikarierande enhetschef

  ”Åsele är till ytan en stor kommun men i befolkningstal en av de minsta. Här finns närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Den lilla kommunens fördelar skapar ett bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats för barn att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare.”
 • KULTURPENGEN

  Nu delar Åsele Kommun ut ”Kulturpengen”!

  Föreningar kan söka för kulturella arrangemang. Högsta beloppet som delas ut är 2000:-/månad. Sista ansökan 20:e varje månad.
  För mer information och anmälningsblanketter, ring eller maila Åsa J-Persson, 0941-140 83 el. asa.persson@asele.se
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Till alla Åseles föreningar, fria aktörer och grupper som planerar evenemang!
  Kom ihåg att lägga in dem i kalendern www.asele.nu. Då får vi en gemensam plats för marknadsföring och kan undvika ”krockar”.

  Skicka mejl till info@asele.nu eller kontakta magnus.hedberg@asele.se för att få en egen inloggning.
 • Kulturpengen maj 2015

  - går till Rissjö bys samfällighetsförening. Den 20 juni ordnas ett Put and take fiske.
  Alla är hjärtligt välkomna, handikappanpassade bryggor och utedass med ramper finns.
  De bjuder på kaffe, läsk och kolbullar.
 • Invigning av samiska avdelningen på Åsele Hembygdsmuseum!!

  ONSDAG 27 maj 18.00

  bl.a. berättar och visar Eskil Dagman den nya sameavdelningen.