Välkommen till Åsele kommun

 • Yoda - socialt företagande på nytt sätt

  Inbjudan till en videoföreläsning om framtidens metoder för affärsutveckling, med genus-, socialt företagande och mångfaldsperspektiv.

  Tisdag 7 oktober kl 10-12 på Åsele Lärcentrum
 • Åsele Sim- & sporthall informerar

  Nu är alla scheman för höstens uthyrningar klara. Sök på Uthyningsscheman, då finner du alla, sporthall vardagar, sporthall helger, simhallen och styrkehallen/gymmet.
 • Kulturpengen – Augusti

  Går till Östernorets bygdegårdsförening för deras arrangemang Opera i berget.
 • Djurhållning i tätorten

  Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom områden med detaljplan.

  Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur miljö- och djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Ansökan ska göras på särskild blankett.

  Ansökningsblankett finns på hemsidan eller att hämta på miljökontoret.

  För mer information och råd kontakta miljöenheten på telefon 0941-140 06.
 • Vägavstängning / Vattenavstängning

  Servicearbeten på vattenledningsnätet kommer att påbörjas torsdagen den 21/8 efter Söråselevägen vilket innebär störningar i vattentillförseln.  

  Tappa gärna upp den vattenmängd ni beräknas använda under dagen.

  På grund av detta kommer vägen att stängas av vid Skogsbruksskolan.
  Trafik till och från Söråsele anmodas använda Sörnoretvägen.
  Vi ber om överseende med de olägenheter som detta tillfälligt medför.

  Tekn. avd.
 • Brandmän deltid Åsele och Fredrika

  Vi är i behov av några nya arbetskamrater i Åsele och Fredrika, DU man eller kvinna varför inte söka som brandman deltid hos oss för att hjälpa dem som råkar i nöd.
  Lägst B körkort men helst BC, simkunnig, skall vara beredd att ta C-kort.
  Arbetsprov på löpmatta 250 w är ett krav vid ansökan.