Beredskap, räddning och kris

Räddningstjänsten i Åsele och Fredrika ansvarar för räddningsinsatser, brandförebyggande insatser, sotning, eldning, krishantering, utbildning, tips & råd m.m.

Räddningstjänsten i Åsele kommun består av deltidsbrandmän, förmän, brandinspektör och räddningschef.
Det finns två räddningsstationer i vår kommun, Åsele  och Fredrika.

Räddningstjänstens verksamhetsområde utgörs av en yta på ca 4 500 km2, 9 mil från norr till söder och 9 mil från öst till väst.

Vi har samverkan i regionen med Vilhelmina och Dorotea kommuner, "Räddningstjänstregion Södra Lappland". En gemensam Chef i beredskap finns och delas mellan Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner. Vi värnar om din och andras säkerhet och har ansvaret för att hjälpa och ställa till rätta.

Som en del i uppfyllandet av Lagen om skydd mot olyckor skall kommunen upprätta ett handlingsprogram för räddningsinsatser och olycksförebyggande arbete. Räddningstjänsten i Åsele har bl.a. ansvar för följande verksamheter:

  • Räddningsinsatser
  • Förebyggande brandskydd & tillsyner
  • Olycksundersökningar
  • Risk & Säkerhetssamordning
  • Beredskapssamordning
  • Sotning
  • Tillstånd brandfarlig & explosiva varor
  • Krisarbete

    Låt oss alla tillsammans arbeta för och göra Åsele kommun till en TRYGG & SÄKER KOMMUN.

 

Translate the website with Google translate.