Anslagstavla

Omsorg- och utbildningsutskottet 190226 (1)

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-02-26
Paragrafer
10-17
Datum då anslag sätts upp
2019-03-07
Datum då anslag tas ned
2019-04-01
Förvaringsplats för protokoll
Socialakontoret
Sekreterare
Stefan Persson

Protokoll