Val 2018

Val 9 september 2018

Räddning, kris och beredskap

Anslagstavla

Från och med den 1:a januari finns kommunens anslagstavla även i digitalt format.

Klicka här för att komma till anslagstavlan.

Eldningsförbudet upphör 180809

Räddningschefen i Åsele kommun har beslutat att med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 7 upphäva det rådande lokala eldningsförbudet i Åsele kommun från och med 180809 kl.16:00.

Räddningstjänsten uppmanar ändå till stor försiktighet vid all eldning utomhus, då det lokalt fortfarande finns områden som har ökad spridningsrisk med anledning av långvarig torka.

Se till att ha släckutrustning nära till hands även om du eldar i liten omfattning. Lämna aldrig en eld obevakad och släck alltid ordentligt när du är klar.

Kommunfullmäktige online

Du kan se kommunfullmäktiges möten live online. Vilka dagar och tider hittar du i kalendern. Du har också möjlighet att se på tidigare möten på youtube.

Live sändning

Tidigare sändningar