Aktuellt

Medborgarenkät - hur tryggt är Åsele?

Polisen och kommunen samarbetar för att öka tryggheten för kommunens medborgare. En del i det arbetet skapas genom ett samverkansavtal, men också genom så kallade medborgarlöften. För att kunna ta fram dessa löften behövs datainsamling och medborgardialog.

Därför genomför vi nu en medborgarenkät som syftar till att komplettera övriga uppgifter som kommunen och polisen har tillgång till. Vi vill få en tydligare bild över specifika problemområden som kan behöva prioriteras under de kommande två åren som medborgarlöftena ska gälla.

3 oktober 2018

Landsbygdsutveckling i Åsele kommuns Strandnära lägen

Åsele kommun har tagit fram en SAMRÅDHANDLING för en s.k. LIS-plan som är ett tillägg till kommunens översiktsplan. LIS står för ”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen”. I planen redovisas de områden i Åsele kommun där åtgärder inom strandskyddsområde ska anses kunna bidra till utvecklingen av landsbygden. Att en åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden kan i de områden som redovisas i planen vara ett skäl till att dispens från strandskyddsbestämmelserna kan beviljas. Det innebär att bebyggelse kan tillåtas närmare strandlinjen än 100 m.

8 oktober 2018

Kalender

Räddning, kris och beredskap

Anslagstavla

Från och med den 1:a januari finns kommunens anslagstavla även i digitalt format.

Klicka här för att komma till anslagstavlan.

Kommunfullmäktige online

Du kan se kommunfullmäktiges möten live online. Vilka dagar och tider hittar du i kalendern. Du har också möjlighet att se tidigare fullmäktigemöten på youtube.

Live sändning

Tidigare sändningar

Webbkameror från centrala Åsele