Aktuellt

Näringslivskontoren i Region 10 boostar sig med kunskap om hållbar affärsutveckling

Näringsliv

Till sin hjälp har man knutit till sig nätverket Sustainergies som hjälper affärscoacherna att bli så skickliga som möjligt i att integrera hållbar utveckling som ett perspektiv i sin coachning av de lokala småföretagarna. För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till Globala målen. I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i alla led.

9 maj 2019

Kommunfullmäktige online

Du kan se kommunfullmäktiges möten live online. Vilka dagar och tider hittar du i kalendern. Du har också möjlighet att se tidigare fullmäktigemöten på youtube.

Live sändning

Tidigare sändningar

Webbkameror från centrala Åsele

Lämna synpunkter

Har du synpunkter, tips, tankar och idéer som du vill dela med dig av?

Klicka vidare här för att komma till webbformulär för det.

Till formuläret