Kommun och politik

I Sverige finns 290 kommuner. Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare.

Kommunen ansvarar för mycket av det som rör din närmiljö, till exempel skola, förskola, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och personer med funktionsnedsättning och missbruksproblem. Andra ansvarsområden är till exempel renhållning, vatten och avlopp, bredband och tv, räddningstjänst.

Det är kommunen som ger olika tillstånd som till exempel bygglov och tillstånd för restauranger att servera alkohol.

Kommunen erbjuder dessutom bibliotek och kulturaktiviteter, turistinformation och tillhandahåller lokaler för idrotts- och fritidsaktiviteter.

Politisk organisation och förvaltningsorganisation

Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. 

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar. Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Politikerna i den politiska organisationen bestämmer vad som ska göras, medan de anställda i förvaltningsorganisationen avgör hur det ska göras.

En kommun är en demokratiskt styrd organisation. Åselebor som röstar i kommunalvalet bestämmer vilka som styr i Åsele kommun. De beslut som fattas tas av folkvalda politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i uppdelade nämnder/utskott för olika ansvarsområden. Klicka här för överblick över den politiska organisationen.

I Åsele kommun är våra verksamheter fördelade på sex olika områden (Sociala, Barn och Utbildning, Fritid turism och kultur, Teknik och anläggning, Intern service, Miljö och Bygg) med varsin verksamhetschef. Verksamhetscheferna leds av kommunchefen som har det övergripande ansvaret över kommunens samlade verksamheter. Se grafik över verksamheternas olika ansvarsområden. 

 

Aktuellt

Translate the website with Google translate.