Näringsliv

Åsele är en liten kommun med ett mycket aktivt näringsliv med företag fördelade på en mängd olika branscher. 309 företag är verksamma i Åsele.

Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) arbetar aktivt för att underlätta för nya och etablerade företag inom kommungränsen. Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra entreprenörskap, innovationer och hjälpa företag som behöver råd och stöd.

I Åsele finns även tillgång till Lärcentrum, en studieplats för vuxenstuderande där man kan få vägledning och hjälp med högre utbildning, distansstudier och uppdragsutbildningar.

Translate the website with Google translate.