Nyheter

Forskningsprojekt med elflyg och drönare för en levande landsbygd

Näringsliv

I ett pressmeddelande skriver LFV och berättar om forskningsprojektet EDIS (elflyg och drönare i samhällets tjänst) där bland annat ÅNS och Åsele kommun ingår som projektpartners. Projektet ska visa på möjligheter att med drönare och elflyg förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner.

17 juni 2020