Åsele Näringsliv

Åsele är en liten kommun med ett mycket aktivt näringsliv med företag fördelade på en mängd olika branscher. Åsele Näringslivsstiftelse arbetar aktivt för att underlätta för nya och etablerade företag inom kommungränsen. Vi tycker det är viktigt att uppmuntra entreprenörskap, innovationer och hjälpa företag som behöver råd och stöd.

I Åsele finns även tillgång till Lärcentrum, en studieplats för vuxenstuderande där man kan få vägledning och hjälp med högre utbildning, distansstudier och uppdragsutbildningar.

Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS). Styrelsen består av representanter från både näringsliv och politik.