Åsele Näringslivsstiftelse

Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) är en stiftelse som är helägd av Åsele kommun. Stiftelsens huvuduppgift är att förbättra företagsklimatet. ÅNS syftar till att ge inspiration och uppmuntran till entreprenörer. Vi vill göra det enkelt för företagsetableringar inom kommunens gränser och främja nyföretagsamheten.

På näringslivskontoret kan vi ge råd till dig som vill starta företag, utveckla ett befintligt företag eller etablera dig i Åsele. Vi på ÅNS har många års erfarenhet av att driva projekt, söka investeringsstöd och andra typer av finansiering.

Vi lotsar dig in i kommunen och hjälper dig med att hitta rätt bland handläggare, blanketter och kompetensutveckling.

ÅNSs huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Stimulering av nyföretagande
  • Värna och bidra till en utveckling av befintligt näringsliv
  • Myndighetskontakter
  • Ansökningar
  • Finansiering
  • Lokaler
  • Rådgivning
  • Utbildning

ÅNS har tillväxt i sikte

ÅNS styrelse består av representanter från både näringsliv och politik. 

 

 

Translate the website with Google translate.