Återvinningsstationer

Från och med den 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingsansvaret för förpackningarna.

Regeringen har fattat beslut om en ny förpackningsförordning som innebär en del förändringar för det kommunala avfallsansvaret.

Det pågår nu förberedelser för underjordsbehållare på återvinningsstationerna, som ska ersätta FTI:s nuvarande behållare. Vi kommer att behöva placera flera återvinningsstationer i Åsele tätort men även strategiskt i byarna.

För att det ska vara klart i tid till den 1 januari, pågår etablering av de nya behållarna, men de öppnas upp först efter årsskiftet.

I och med att kommunen tar över insamlingsansvaret för hushållens förpackningar, tas FTI:s behållare bort successivt under januari. Det innebär att det under perioden december-januari kan de förekomma att både kommunens återvinningsstationer och FTI:s återvinningsstationer finns.

För att materialet ska tas omhand på rätt sätt och av rätt part, är det därför viktigt att invånarna använder FTI:s återvinningsstationer till och med 31 december 2023 och kommunens nya system från och med 1 januari 2024.

Förändringen genomförs i sju inlandskommuner i norra Sverige: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Vilhelmina och Åsele, inom samverkansgruppen Avfallssamverkan Norr.

Planerade preliminära placeringar:

  • Korsningen mellan Adamsgatan och Bragegatan - på grusplanen
  • Fiskaregatan mellan husen 10 och 14
  • Korsningen mellan Centralgatan och Pilgatan/Stallgatan
  • Korsningen mellan Hedvägen och Fågelstigen (ner till Movägen)
  • Svängvägen

En återvinningsstation är även planerad bredvid Ingo/rondellen.

I byarna: Varpsjö, Älgsjö, Lillögda, Gafsele, Överrissjö, Fredrika

Kom gärna med synpunkter!

mejla tekniska@asele.se
eller
ring renhållningsansvarig på 0941-140 55

När du köper en vara i butiken betalar du redan en insamlingsavgift, den avgiften används för att finansiera insamlingen av förpackningarna genom vårt insamlingssystem. Tillsammans inom Västerbottens inland (R10) arbetar vi på att förbättra och effektivisera detta system.

Kommunen kommer behöva bygga ut ett system som ska fungera för våra invånare, men även att kunna samlas in effektivt. Vi ser idag att nuvarande system inte fungerar nog bra, då 35% av hushållens avfall (i vikt) som kastas i det gröna kärlet, består av just förpackningar.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.