Nu går det att registrera sin brunn och få ett bättre skydd

I Brunnsarkivet hittar du uppgifter om landets vatten- och energibrunnar. Uppgifterna kommer från brunnsborrare och privatpersoner. Brunnsarkivet är viktigt för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning. Sedan 2019 öppnar SGU upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Med ett enkelt formulär kan brunnsägare ge sitt dricksvatten ett bättre skydd. Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera: Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har möjlighet att ta hänsyn till brunnen. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som kan påverka brunnen. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar brunnsägaren samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Vill du veta mer? Klicka på länken nedan. Där finns även en länk vidare till formuläret där du kan registrera din brunn i Brunnsarkivet.

https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/

Kartvisare – Brunnsarkivet

Senast uppdaterad den 28 maj 2020

Translate the website with Google translate.