Lupp Åsele 2022

Här kan du läsa den färdigställda rapporten för "Lupp Åsele 2022"

Nu är LUPP:en (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) färdigställd av Enkätfabriken och finns att läsa i sin helhet,

Klicka här för att läsa rapporten

Sedan 2001 har kommuner och regioner haft möjlighet att kartlägga hur ungas livssituation ser ut lokalt genom ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Ungdomsenkäten LUPP är ett verktyg för kommuner och regioner som vill få större kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort.

Varje år bjuds samtliga Sveriges kommuner in att delta av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), som är samordnare och stöd för enkätinsamlingen. Frågorna handlar om fritid, skola, familjen, hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete och framtid.

85 procent av kommunerna som deltagit i MUCF:s utvärdering anser att LUPP bidrar till förändring av den lokala ungdomspolitiken. 71 procent anser vidare att LUPP har bidragit till sektorsövergripande samverkan kring ungdomsfrågor.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.