Pågående restaurering av Torvsjö Kvarnar

Arbetet fortlöper med restaureringen av riksintresset och byggnadsminnet Torvsjö Kvarnar. Dammarna är snart klara och har reparerats på gammalt vis med samma material som användes när kvarnanläggningen en gång byggdes. Till sommaren kommer kvarnanläggningen åter att vara igång och funktionen förbättrats.

Torvsjö kvarnar är ett av länets kulturhistoriskt mest värdefulla vattenanknutna miljöer.

Genom byn Torvsjö i Åsele kommun rinner Skarpsjöbäcken. Längs bäcken byggde dåtidens byinvånare en uppsättning vattendrivna anläggningar med bland annat: skvaltkvarnar, tröskverk, såg. Allt byggt för hand, med stor uppfinningsrikedom. Detta hantverk efterliknas under den pågående restaurering av dammar och Torvsjö kvarnars byggnader med hjälp av finansiering från Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Dammarna längs kvarnbäcken repareras med material som fanns förr. Det krävs allt en viss kompetens att kunna återställa på det sätt som det en gång gjordes.
Till sommaren kommer Erik Johans café att öppnas igen och det blir guidade visningar av kulturområdet som vanligt. Så klart beroende på vad som sker med pandemin. Om du är intresserad av att driva cafét i sommar, håll utkik efter annons som kommer längre fram.

Foto: Sylvia Samuelsson

Senast uppdaterad den 2 oktober 2020

Translate the website with Google translate.