Psykeveckan i Västerbotten

Psykeveckan är en temavecka kring samhällsproblemet psykisk ohälsa. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet.

Det är en rad organisationer som tillsammans planerar och arrangerar Psykeveckan. Fokus ligger på psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder och deras konsekvenser men också på vägar ut ur utsattheten.

Alla arrangemang är kostnadsfria. Alla arrangemang livesänds om inget annat står angivet, och kan ses under hela veckan.

För att ta del av samtliga programpunkter gå in på: Psykeveckan v.45 i Västerbotten | Facebook

 

Åsele kommuns program

Måndag 7 november

Kulturhuset, matsalens scen kl. 13:00-14:00  

Länk till livesändning: https://youtu.be/nTgnmtkmuO4

Länsgemensam suicidpreventiv strategi i Västerbotten

Hur kan Västerbotten tillsammans arbeta för att minska antalet självmord?

Många aktörer i Södra Lappland gör redan mycket för att förhindra suicid och nu har en långsiktig och länsgemensam suicidpreventiv strategi har tagits fram för att förstärka såväl arbetet som samarbetet kring suicidprevention i Västerbotten. Jenni Cornelius, Åsele Kommun och Emma Wasara, Region Västerbotten berättar om den länsgemensamma suicidpreventiva strategin som har tagits fram i samarbete mellan representanter från nio av länets kommuner samt Region Västerbotten.

Jenni Cornelius, folkhälsosamordnare, Åsele Kommun

Emma Wasara, hälsoutvecklare, Region Västerbotten

På grund av tekniska problem fungerar inte ljudet de första 30 minuterna. Vi ursäktar så mycket för detta.

Tillfälle för att ta del av den länsgemensamma suicidpreventiva strategin ges även den 10/11, kl. 15:30 via psykeveckans länk, där den kommer sändas live. Klicka på länken nedan när det dags så kommer du hänvisas till livesändningen.

Psykeveckan v.45 i Västerbotten | Facebook

 

Kulturhuset, biosalongen kl. 18:00-21:00

Länk till livesändning: https://youtu.be/35zAmv435wk

Där jakt och empati är livsavgörande

Björn Uglem har äventyret i blodet och har genomfört ett stort antal resor till Svalbard och Alaska. Följ med till världens enda inlandseskimåer och mest ultimata jaktkulturer. Björn har under 26 års tid levt delar av åren tillsammans med Nunamiuterna, de landgående människorna i norra Alaska.

Björn visar bilder från en vildmark där jakt och förmågan till empati är livsavgörande. Björn har gedigen erfarenhet av att arbeta med människor i olika verksamheter. Hans pedagogiska färdigheter samt starka personliga engagemang mixat med sensitivitet och mycket humor gör Björns arrangemang oförglömliga för deltagarna. Björn äger förmågan att få stressade nutidsmänniskor att se tillvaron ur nya perspektiv.

Björns livsfilosofi: ”Fånga det positiva i tillvaron, skratta, lev, lita på ditt eget omdöme”

Det bjuds på fika i samband med Björns föreläsning!

 

Tisdag 8 november

Biblioteket kl. 13:00.

Länk till samtliga berättartillfällen: https://www.asele.se/fritid-turism-och-kultur/bibliotek/kulturstrommen/

Berättarcafé
Under dagens berättarcafé kommer Egon Persson prata om vad som hände 1809, då Sverige förlorade delar av Finland. Detta med koppling till Åsele kommun.

Boken Livets glada dagar från MIND kommer även att delas ut.

 

Onlineevenemang kl. 18:00-20:30

Anmäl dig via Bilda senast den 7 november: Vara nere – Ledarutbildning (Online) | Studieförbundet Bilda

Vara nere! Digital ledarutbildning!

Med konceptet "Vara nere" får du som ung eller som ledare för unga tillgång till ett stort kunskapsmaterial och en ledarutbildning. Tillsammans med den ideella föreningen Mind står Bilda bakom initiativet ”Vara nere”, som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos unga för att rusta dem för livet.

 

Onsdag 9 november

Biblioteket kl. 18:00-19:30.

Länk till livesändning: https://youtu.be/cBbmA92RBZQ

Psykisk hälsa och kultur

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för den psykiska hälsan under hela livet. Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Satsningen "Kulturskola och psykisk hälsa" vill ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs.

Kulturskolans musikledare Petri Kivimäki i Åsele och inbjuden gästföreläsare Jenny Danielsson berättar hur estetiska ämnen kan stärka den psykiska hälsan. Tillsammans uppmärksammar de kulturens roll och betydelse - för att främja hälsa och förebygga ohälsa. En inspirerande kväll, med god mix av musik och prat!

Jenny Danielsson, sång

Peter Grahn, piano

Petri Kivimäki, gitarr

 

Torsdag 10 november

Biblioteket kl. 18:00-19:00.

Länk till livesändning: https://youtu.be/JLiAFrf1QUk

Min son Love.

Örjan Gruden föreläser om självmord, psykisk ohälsa och hur man kan möta de motgångar som är en del av livet. En viktig och gripande föreläsning för alla, i synnerhet dem som lever i skuggan av en anhörigs självmord.

 

 

Med reservation för förändring.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.