Region Västerbotten bildkonst- och kulturstipendium

2023 fördelar Region Västerbotten stipendier inom två kulturområden: Teater och dans.

Kulturstipendiet inom teater uppgår till 75 000 kronor fördelat på högst två stipendier.

Kulturstipendiet inom dans uppgår till 75 000 kronor fördelat på högst två stipendier.  

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor.

 

Om stipendierna

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden.

Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Den sökande ska vid ansökan vara folkbokförd i Västerbottens län samt kunna uppvisa en verksamhet med tydlig anknytning till länet. Den sökande ska också de senaste åren ägnat sig åt yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att personen är etablerad inom yrkesområdet.

Personer som bedriver en regelbunden, yrkesmässig verksamhet och som har denna verksamhet som inkomstkälla kan benämnas som professionellt verksam. Bedömningen görs av den som ansöker om stipendiet. I undantagsfall kan även personer som strävar efter att försörja sig på sitt konstnärliga uttryck definieras som professionellt verksam. Region Västerbotten baserar också professionellt verksam på om den sökande har hög yrkeskunskap, antingen genom dokumenterad utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av sin konstart. Stipendiet kan ej sökas av personer som är under utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola (undantag kan lämnas för den som studerar på halvtid eller mindre).

 

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara Region Västerbotten tillhanda 22 juni 2023. Detta innefattar även eventuella bilagor.

 

Läs mer och ansök här.

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.