Så förebygger vi självmord tillsammans

Den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen, för att lägga fokus på arbetet med att förhindra självmord.

Region Västerbotten och kommuner i länet jobbar aktivt med att stärka den psykisk hälsa tillsammans med andra samhällsaktörer. Som privatperson finns det också mycket du kan göra för att hjälpa en människa som mår dåligt.

 

Se varandra och ha ett skyddsnät på plats

Den offentliga sektorn har ett brett ansvar för att förebygga självmord. Insatser sträcker sig från hälsofrämjande arbete i skolan till psykiatrisk akutsjukvård. Det omfattar också förebyggande insatser i fysisk miljö så som att montera självmordsförhindrande broräcken vid högre broar.

Västerbottens kommuner och regionen har under året erbjudit sina medarbetare en rad olika utbildningar inom området, däribland “Våga Fråga” från den ideella organisationen Suicide Zero.
– Medarbetarna ska känna sig trygga i att möta människor i kris. Det är viktigt att ställa frågor om tankar eller planer på självmord, och att våga ta emot svaret. Allt för att kunna erbjuda rätt stöd från rätt instans, säger Samuel Arnfjell som är psykiatrisamordnare i Lycksele.

En länsgemensam Suicidpreventiv strategi har arbetats fram, som ska förankras mot förslaget på den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention som presenterades den 1 september.

Samverkansprojektet ”Tala om självmord” har pågått under två år mellan Skellefteå kommuns socialtjänst och Region Västerbotten. Det fokuserar på gemensam kompetensutveckling och samarbete kring individer som har behov av stöd från båda verksamheterna.

Psykisk ohälsa lyfts med tunnbrödsbakning

För aktörer inom offentlig sektor är det viktigt att både skapa egna och samverka kring mötesplatser där psykisk ohälsa uppmärksammas.

Ett exempel på skapandet av en mötesplats är Tunnbrödsfestivalen, som i bred samverkan anordnades i Åsele i maj på initiativ av föreningen Saga 45. Att varva föreläsningar kring psykisk hälsa med bland annat föreläsningar om skogsmaskiner och tunnbrödsbakning är ett sätt att lyfta psykisk hälsa i en ny kontext.

Vad kan vi alla göra?

Även som privatperson är det viktigt att våga öppna upp för ett samtal, trots att man kan känna en rädsla för vad man kan få veta. En vanlig myt är att det är farligt att prata om självmord för att det kan leda till att personen tar sitt liv. Men faktum är att ett samtal som ger möjlighet att sätta ord på tankar och känslor ofta leder till nya perspektiv där andra möjliga vägar framåt öppnar upp sig.
– Som medmänniska är du aldrig ansvarig för någon annans handlingar. Du kan däremot spela en betydelsefull roll genom att ställa frågor, lyssna på svaren och hjälpa personer till vården om det behövs” säger Sara Larsson, folkhälsosamordnare i Vindeln.

 

Om du själv har tankar på att inte vilja leva

Om du själv har självmordstankar så är det bra att veta att du inte är ensam med denna typ av tankar och det finns hjälp att få

 

Kontakt med hälso- och sjukvården

Kontakta hälsocentral eller sjukstuga om du har självmordstankar eller mår så dåligt att du har svårt att klara av vardagen 1177/hitta-vard

Om det är bråttom

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har planer på att ta ditt liv ska du söka vård genast på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Psykiatriska akutmottagningar

Umeå 090-785 65 00 (öppet dygnet runt)

Södra Lappland och Skellefteå:

090-77 19 19 (öppet 8.00-21.00). Övriga tider 090-785 65 00

Barn och unga

För barn och unga med psykisk ohälsa finns en samlad kontaktväg in till vården. Ring 1177 och välj knappval 2.

 

Stödlinjer och telefonjourer

MIND mind.se

 • Självmordlinjen: 90101 (alltid öppen)
 • Chatt (alltid öppen)
 • Forum

BRIS (upp till 18 år) www.bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-oss/

 • 111 161 (alltid öppen)
 • Chatt (alltid öppen)
 • Mejl (svar från kurator inom några dagar
 • Forum

Jourhavande medmänniska www.jourhavande-medmanniska.se/prata-med-oss/

 • 08 - 702 16 80 (21-06)
 • Chatt (söndag, måndag, tisdag 21-24)

Jourhavande präst

 • Ring 112 fråga efter jourhavande präst (21-06)
 • Chatt (20-24)

SPES Västerbotten (SuicidPrevention och EfterlevandeStöd) spes.se/blog/spes-vasterbotten/

 • Mejl (svar inom 24 timmar) 020 -18 18 00 (alla dagar 19.00 – 22.00)
 • Chatt (måndagar och onsdagar 18:30 – 20:00)

 

Vad händer nära mig?

Är du intresserad av att veta vad som pågår i din kommun eller i regionen, ta kontakt med ansvarig tjänsteperson, förslagsvis via kommun- eller regionväxeln.

 

Länsarbetsgrupp för suicidprevention

Jenny Lundberg, Bjurholm

Samuel Arnfjell, Lycksele

Doris Öhlund, Robertsfors

Josephine Gabrielsson, Sorsele

Marianne Paavola, Vindeln

Sara Larsson, Vindeln

Lina Tjärnström, Skellefteå

Daniel Burman, Storuman och Malå

Sabina Björk, Vilhelmina

Camilla Garefeldt, Dorotea

Mari-Louise Skoogh, Norsjö

Kevin Björnsdotter, Umeå

Daniela Holmberg, Åsele

Emma Wasara, Region Västerbotten

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.