Stödja ungas organisering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har just nu ett bidrag som går att söka i syfte att stödja ungdomars organisering och inflytande i samhället.

Ansökan

  • Ansökan öppnar: 2 januari 2024
  • Ansökan stänger: 15 februari 2024
  • Beslut meddelas: i början av juni 2024

Bidraget har två olika syften. Dels att stötta projekt för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå och dels att stötta organisationer som vill utvecklas för att på sikt kunna uppfylla kraven för att kunna beviljas organisationsbidrag för barn och ungdomsorganisationer.

Följ länken nedan för att läsa mer samt för att ansöka om bidraget.

Stödja ungas organisering | MUCF

Senast uppdaterad den 9 januari 2024

Translate the website with Google translate.