Ny avfallstaxa börjar gälla vid årsskiftet

Det blir ett helt nytt system som vi sjösätter under andra kvartalet med insamling av matavfall separat från restavfall, nya avfallskärl, samt viktavgift.

Viktbaserad avgift
(Startar vid årsskiftet)

Din nya taxa kommer att bestå av en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift.

Abonnemangsavgiften beror på vilken avfallstjänst du har valt, till exempel kärlstorlek och hur ofta du vill att avfallet ska hämtas.

Tillägg: Ordinarie kärlstorlek är en 190L soptunna (Senare mot 2023 blir ordinarie kärl en deladsoptunna, 240L). Om det inte räcker kan du få en större. Hur ofta du vill har avfallet gäller mest företagen då de ibland behövs tömmas varje vecka. Det går alltså inte önska längre intervaller än varannan vecka. Isåfall kan du välja att inte ställa ut din tunna på tömningsdagen tills det behövs.

Den rörliga viktavgiften beror på hur mycket avfall du faktiskt slänger. Du kan direkt påverka och sänka dina kostnader genom att sortera rätt och minska vikten i kärlet. På så vis får du ner kostnaden av ditt hushållsavfall då vikttaxan för matavfall är lägre än vikttaxan för restavfall.

Med det nya systemet kommer du kunna påverka din taxa genom att vara noggrann. Sortera ut matavfallet från restavfallet, lämna tidningar samt förpackningar av kartong, plast, glas och metall till återvinningsstationen så behöver det inte bli mycket restavfall kvar att tynga ditt avfallskärl med.

Läs mer om viktbaserade avgiften

Insamling av matavfall
(Start senare under 2023)

Vi sjösätter 2023 med insamling av matavfall separat från restavfall. I o med det kommer du få ett nytt sopkärl.

Nya sopkärlen kommer i första hand att ställas ut i tätorten, och kommer påbörjas under början av 2023. Vi kommer gå ut med mera information när vi fått det nya insamlingsfordonet, först då kan matavfallet kan samlas in separat.

Viktavgiften för ditt matavfall kommer att bli lägre än kostnaden för ditt restavfall. I avgiften som du betalar ingår ditt avfallskärl, avfallspåsar till ditt matavfall, hämtning av kommunalt avfall (mat- och restavfall) samt att ditt avfall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt.

Läs mer här om matavfall insamlingen

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.