Fraktioner

Att källsortera innebär att du sorterar ut allt det som inte får kastas i den vanliga avfallspåsen.

Det gör att du minskar din klimatpåverkan genom de energivinster som görs när material återvinns och att det inte sprids giftiga och miljöfarliga ämnen när el-avfall och farligt avfall slängs på fel ställe.

AVFALLSTRAPPAN

1) Förebygga
Undvik att köpa nytt

2) Återanvänd
Kläder, skor, leksaker, möbler, byggmaterial osv

3) Återvinna material
Metall, Glas, Papper och Tidningar.

4) Energiåtervinning
Biobränsle och Biogas.

5) Deponera
Ej brännbart eller organiskt material. Blir fyllnadsmassor.

Klicka på här för att komma till sopor.nu där du hittar en sorteringsgudie

Translate the website with Google translate.