Vikttaxa

Viktbaserad taxa innebär att din sopavgift påverkas av hur mycket avfall du egentligen slänger.

Priset du betalar består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift.

Abonnemangsavgiften beror på vilken avfallstjänst du har valt, till exempel kärlstorlek (190L, 370L, 660L) och hur ofta du vill att avfallet ska hämtas.

Ordinarie kärlstorlek är en 190L soptunna (Senare mot 2023 blir ordinarie kärl en deladsoptunna, 240L). Om det inte räcker kan du få en större. Hur ofta du vill har avfallet gäller mest företagen då de eventuellt behövs tömmas varje vecka. Det går alltså inte att önska längre intervaller än varannan vecka. Du kan välja att inte ställa ut kärlet men kostnaden blir desamma, förutom vikten för just den "tömningen".

Den rörliga viktavgiften beror på hur mycket avfall du faktiskt slänger. Du kan direkt påverka och sänka dina kostnader genom att sortera rätt och minska vikten i kärlet.

Avgifter som tillkommer vid avvikelser

Är din tunna överfull, har lösa föremål i sig eller felsorterat, tar vi ut en avgift för det. Väger soptunnan över 60kg (om du har ett 190L kärl) tillkommer en överviktsavgift för tungt kärl.

Klicka här för taxor och avgifter

Fakta

En studie har visat att de drygt 30 kommuner i Sverige som infört viktbaserad taxa har sett en minskning av osorterat avfall med i snitt 30 %.

Translate the website with Google translate.