Synpunkter och klagomål

Barn- och utbildningsnämnden har 2011-10-07 fastställt rutiner för hantering av synpunkter och klagomål inom barn- och utbildnings verksamhet.

Syfte

  • stärka brukarnas inflytande
  • utöka dialogen med brukarna
  • underlätta för förskolan/skolan att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för förskolans/skolans verksamhet genom att visa på att vi tar brukarnas synpunkter på allvar
  • öka upplevelsen av kvalitet i förskolans/skolans service hos brukaren

Synpunkter och klagomål administreras av Barn- och utbildnings expedition

Vem framför jag mina klagomål till?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning i kommunen där klagomålet hör hemma. I förskolan och skolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om den kontakten upplevs som för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef eller rektor. Du kan också få hjälp att hitta rätt genom att vända dig till Barn- och utbildnings expedition.

Frågor och svar

Måste jag skriva?
Det underlättar om du skriver ner klagomålet. På din förskola eller skola eller på Barn- och utbildnings expedition kan du få hjälp med detta.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom tio arbetsdagar skall du få ett svar.
Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Om jag inte är nöjd med svaret?
Om du inte är nöjd med det svar vi givit kan du begära att den överordnade chefen gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter. Du skall få besked om detta inom ytterligare tio arbetsdagar. Blir det någon fördröjning informerar vi dig om denna.

Kan jag klaga på vad som helst?
Ja, men du ansvarar själv för vad du skriver.

Vem kan läsa mina klagomål?
I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir då offentligt. Det innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den och få den kopierad. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse - det räcker alltså inte med att du som skribent begär att den inte skall vara offentlig.

Kan jag vara anonym?
Nej, vi behandlar inte klagomål som är anonyma. Vi måste veta vem vi skall skicka svar till. Anonyma klagomål kan ofta inte heller tillmätas lika stor betydelse som när någon står bakom dem.

 

För att skicka dina synpunkter eller klagomål kan du använda dig av nedanstående alternativ:

E-post för att digitalt lämna klagomål: bou@asele.se
Telefonkontakt för att lämna klagomål: 0941 - 141 00, du kommer därefter att bli kopplad till berörd kontakt.
Brevledes: Åsele Centralskola, Skolgatan 1, 919 31 Åsele

Translate the website with Google translate.