Stipendier

Lärarinnan HANNA LINDBLADS stipendium delas ut till studiebegåvade ungdomar, ej äldre än 30 år, inom Åsele kommun, att användas för yrkesutbildning såväl inom traditionella som fria yrken. Stiftelsens styrelse avgör om utdelningen skall vara årlig.

Som behöriga att söka stipendium räknas de som bedriver gymnasiestudier som ger yrkeskompetens efter avslutade studier på teoretisk-praktiska linjer, de som bedriver studier på någon av universitetens linjer som ger yrkeskompetens samt kortare praktiska och teoretiska kurser som kan betraktas som vidareutbildning.

Det finns ingen speciell ansökningsblankett. Man skriver ett personligt brev där man berättar kort om sig själv, målet med studierna och en kort motivering varför man söker. Till ansökan ska ett intyg bifogas som visar var du studerar eller arbetar.

Stipendiet delades ut första gången 1984, t.o.m 2023 har 413 500 kr fördelats på 69 stipendiater!

För mera information:
www.asele.se/hannalindblad
Mona Strömqvist-Bengtsson 0941-141 00

Ansökan skickas till:
Åsele kommun
Barn och Utbildning/Lärarinnan Hanna Lindblads Stiftelse
919 85 Åsele.

Skall vara stiftelsen tillhanda senast torsdag 2023-11-03

Translate the website with Google translate.