Förskola (Aarhskuvle)

Förskoleverksamhet bedrivs för barn från ett år t o m juli månad det år barnet fyller sex år.

E-tjänst för att ansöka om förskoleplats eller fritidshem

I Åsele tätort finns två förskolor, Renen och Villan med fyra respektive tre avdelningar. Alla avdelningar har 18 platser och 3,00 tjänster personal. I Fredrika finns förskolan Snödroppen. För kommunens förskolor gäller följande öppettider, 06:30 - 18:00.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten skall utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet.

Förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Verksamheten bedrivs i enlighet med skollag och läroplan för förskolan. Varje förskola har även en egen arbetsplan.

 

Translate the website with Google translate.