Skolskjutsar

Alla elever i såväl grundskola som gymnasieskola skall kunna färdas tryggt och säkert till och från sin utbildning.

# Alla barn i förskoleklass som endast deltar i skolverksamhet samt elever i årskurs 1 har rätt till skolskjuts om resavståndet till utbildningen är mer än 2 km.

# Alla elever i årskurserna 2-6 har rätt till skolskjuts om resavståndet till utbildningen är mer än 3 km.

# Alla elever i årskurs 7 och högre har rätt till skolskjuts om resavståndet till utbildningen är mer än 4 km.

# Alla skolskjutselever upp t o m 12 års ålder har rätt att utan avgift bli inskrivna i skolbarnomsorgen under väntetiden på ordinarie skolskjuts. Verksamheten skall bedrivas vid samtliga Åsele kommuns skolor.

# Alla skolskjutselever skall åka framåtvända.

# Självskjuts kan förekomma.

Translate the website with Google translate.