Bygg- och rivningsavfall

När du lämnar bygg- och rivningsavfall hos oss på återvinningscentralen beläggs du med en viktbaseradavgift.

Vid ankomst till återvinningscentralen kontaktar du personalen för information och för att fylla i en enkel blankett. Blanketten kommer att användas som underlag till din faktura. Här hittar du blanketten.

Vad räknas som bygg- och rivningsavfall?

Bygg- och rivningsavfall är allt avfall efter att du har byggt nytt eller renoverat. Detta avfall ingår inte i grundavgiften.

Några exempel på bygg och rivningsavfall:

  • du byter du ut dina köksluckor
  • du byter ut panelen på huset
  • du byter ut ditt gamla tak på huset
  • du renoverar badrummet
  • du byter ut fönstren på huset du bryter upp ditt golv och lägger nytt

Bygg och rivningsavfallet skall sorteras ut och hållas åtskilda i dessa faktioner:

  • Betong, tegel, klinker, sten
  • Metall (spik, skruv) beslag, järnspett. KOSTNADSFRITT
  • Rent trä - Lastpallar, brädor och plank. Även de som innehåller spikar.
  • Orent trä Målat trä etc
  • Impregnerat trä

På rampen

Klicka här för att se PRISLISTAN och alla fraktioner som fortfarande INGÅR i din grundavgift

______________________________________________________________________________________________

Förtydligande: Lämnar du in material som INTE är bygg- och rivningsavfall, ingår det i din grundavgift oavsett vilken fraktion de tillhör.
_______________________________________________________________________________________________

 

Fråga gärna personalen!

Tänk på att alltid sortera avfallet innan du kommer till återvinningscentralen. Osorterat tas EJ emot.

Translate the website with Google translate.