Nyheter

Nominera till Tillgänglighetspriset 2018

Åsele kommuns Tillgänglighetsråd har fått till uppgift att varje år dela ut ett tillgänglighetspris. Första året som priset utdelades var 2014.

Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska tilldelas priset för 2018. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i Åsele Kommun under 2018. Tänk på att tillgänglighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, doftfritt, elsanerat, hörslingor m.m.

8 januari 2019

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära områden

Begäran om GRANSKNINGSYTTRANDE för ”Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära områden den s.k. LIS-planen för Åsele kommun.”

Åsele kommun har under tiden 2018-10-03 – 2018-11-01 haft kommunens förslag på en så kallad LIS-plan som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan på samråd. LIS- står för ”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen” och i planen redovisas de om-råden i Åsele kommun där åtgärder inom strandskyddsområde ska anses kunna bidra till utvecklingen av landsbygden. Det tematiska tillägget och översiktsplanen ska komplettera varandra och ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning.

20 december 2018

Sophämtning Jul och Nyårs helgerna

Under Jul- och Nyårshelgerna blir det förseningar i sophämtningsturerna.
Det är många helgdagar under veckorna 52 och 1.
Men ställ ut sopkärlet ordinarie hämtdag och låt stå framme tills det är tömt.

Hjälp oss med att ställa sopkärlet rätt.
Sopkärlet ska vändas så att lockets öppning är riktat mot vägbanan / hjulen in mot fastigheten. Sopkärlen ska placeras på en sida av gatan, som chauffören ställer den.
Sopkärlet får inte stå mot husvägg, under träd eller dylikt.
Frågor ring Åsele kommun tekniska avd. 0941 140 00 vxl
Trevlig helg önskar Åsele kommun, Tekniska avd.

20 december 2018