Nyheter

Eldningsförbudet ner en nivå

Länsstyrelsen Västerbotten delger att idag 31 juli har det totala eldningsförbudet upphävts. Det råder dock fortfarande utökat eldningsförbud och trots de senaste dagarnas nederbörd är brandrisken stor. Räddningstjänsten i Åsele meddelar att det är åter tillåtet att grilla på sin egen tomt. All annan eldning utomhus, även vid särskilt iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök är fortfarande förbjudet.

31 juli 2018