Nyheter

Uppläsningsfunktionen "Talande Webb"

Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa verksamheten, både i digital och fysisk form. På vår webbplats har vi kopplat in en funktion som heter "Talande Webb". Det är en uppläsningsfunktion som både läser upp texten och färgmarkerar den, så att det blir lätt att följa med för den som har svårt att ta till sig informationen på vår webbplats. (Till exempel på grund av dyslexi eller om du har annat modersmål än svenska, nedsatt syn eller andra funktionsvariationer.) Du startar Talande Webb genom att klicka på "lyssna" högst upp till höger på webbsidan.

27 augusti 2019

SEE hållbarhetvecka 16-22 september

Under SEE hållbarhetsvecka 16-22 september uppmanar Åsele kommun medborgarna att gå eller cykla till skolan, jobbet eller andra aktiviteter. I den mån det går så klart. Att låta bilen stå är inte bara bra för klimatet, utan bidrar till en mer hållbar hälsa. Att gå eller cykla är en enkel motionsform som gör gott för dig själv, samhället och klimatet. Du får bättre kondition av att röra på dig och kan prestera bättre på jobbet när du har mer fysisk aktivitet i din vardag.

22 augusti 2019