Nyheter

Skolavslutningar Åsele och Fredrika 2020

Utbildning och barnomsorg

Årets skolavslutningar kommer att genomföras på skolorna, men i mindre grupper och utan släkt och vänner närvarande. Det är för att minska risken för spridning av covid-19.
Även om det inte blir en traditionell avslutning känns det viktigt med ett fint avslut på terminen innan sommarlovet. Vi hoppas att det finns förståelse för att alla måste anpassa sig utifrån det allvarliga läge vi befinner oss i.

19 maj 2020