Nyheter

Näringslivskontoren i Region 10 boostar sig med kunskap om hållbar affärsutveckling

Näringsliv

Till sin hjälp har man knutit till sig nätverket Sustainergies som hjälper affärscoacherna att bli så skickliga som möjligt i att integrera hållbar utveckling som ett perspektiv i sin coachning av de lokala småföretagarna. För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till Globala målen. I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i alla led.

9 maj 2019

Krisberedskapsveckan 2019

Kommun och politik

För tredje året i rad satsar Länsstyrelsen Västerbotten och kommunerna i länet på att förstärka invånarnas beredskap inför olika samhällskriser i samband med Krisberedskapsveckan 6–12 maj. I år blir det särskilda aktiviteter för att nå unga mellan 13 och 19 år. I Åsele träffar Räddningstjänsten elever på högstadiet i början av veckan. På fredag 10/7 finns Räddningstjänsten på plats utanför de två livsmedelsaffärerna i centrala Åsele och du kan passa på att diskutera eller få mer information om din egen hemberedskap.

3 maj 2019