Vatten och avlopp

Ansvaret för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten inom Åsele kommun ligger hos tekniska avdelningen.

Du som har, eller planerar, egna lösningar som inte är anslutna till det kommunala nätet kan vända dig till miljöenheten för rådgivning och tillstånd i ärenden som rör vatten och avlopp.

Translate the website with Google translate.