Djur och lantbruk

Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård.

Klagomål eller misstanke om bristande djurhållning
Det är Länsstyrelsen i Västerbotten som har ansvaret för djurskyddet och det är de som du kontaktar om du vill lämna en anmälan om djur som far illa eller om du har andra frågor om djurhållning. En anmälan om djur som far illa kan lämnas anonymt till länsstyrelsen.

Telefonnummer till Länsstyrelsen i Västerbotten: 090-10 70 00

Kommunens roll
Vissa ärenden som har kopplingar till djur men som inte handlar om djurskydd ligger kvar som ett kommunalt ansvar. Dit hör bland annat ärenden som rör nedgrävning av häst, tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område samt för miljötillsynen enligt miljöbalken. Det innebär tillsyn över djur så att de inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön samt tillsyn hos lantbrukare och större djurägare på gödsel, kemikalier, avfall, spridning, animaliska biprodukter m.m.

Translate the website with Google translate.