Farthinder

Blomlådor — för er trygghet

Blomlådor på våra gator sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten.

I och med att olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon är ovanliga på lokalgator samt att hastigheter och fordonsflöden vanligtvis är låga, är blomlådor i första hand en trygghetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Men eftersom många föräldrar upplever sin bostadsgata som otrygg med hög hastighet, kan Tekniska Avdelningen tillåta blomlådor i trygghetsskapande syfte på vissa gator.

Gatan fortsatt framkomlig

Blomlådor placeras så att hastigheten sänks, samtidigt som gatan ska vara fortsatt framkomlig för exempelvis sopbilar samt drift-och underhållsfordon. Blomlådor är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan.

Blomlådor som trygghetsskapande åtgärd i villatrafikstråk bekostas av dig, du som kontaktperson ensam eller tillsammans med dina grannar. Ni får även bygga och sköta planteringen samt fram och bortställande.

Reflexerna som ska sitta på lådans alla fyra sidor står Tekniska Avdelningen för, dessa hämtas hos oss på kommunhuset, hör av er innan ni vill hämta reflexerna.

Ansökan

Ansökningstiden för blomlådor är årligen mellan 1 april till 15 maj.

Kontakta tekniska avdelningen vid din ansökan.

Translate the website with Google translate.