Bygga nytt, ändra eller riva

Om du ska bygga något eller göra vissa ändringar kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för det du vill göra. Här hittar du information om vad som krävs för just ditt ärende, hur processen går till och vad det kostar.

Informationen gäller för bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan och hjälper dig när du planerar ditt projekt och ska söka lov eller göra en anmälan.

Generellt krävs det nästan alltid bygglov om det man vill bygga eller ändra ligger inom så kallade detaljplanelagda områden och inom områden med sammanhållen bebyggelse. De flesta detaljplaner berör tätorter och vissa byar.

Vi samarbetar med Dorotea kommun inom Plan och byggverksamheten.

Translate the website with Google translate.