Taxor och avgifter

Finansiering - De taxor vi tar täcker de kostnader vi har. VA & renhållning finansieras enbart genom avgifter utan något stöd från skattemedel.

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. De bestämmelser om gäller för användandet av kommunens vatten- och avloppsanläggningar finns i kommunens ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Renhållningsverksamheten 

Abonnemang:

Den fasta kostnaden skiljer beroende på om du är villakund, lägenhetskund, fritidskund eller verksamhet. Den fasta kostnaden betalar drift och underhåll av miljöstation och återvinningscentralen. På ÅVC lämnar du in farligt avfall, lysrör, grovavfall, metall etc tas emot för vidare behandling eller deponering. Även planering, utveckling, kundservice samt datatjänster, annonser, webbinformation och tryckt material.

De som inte ingår i den fasta avgiften (grundavgiften) är bygg- och rivningsavfall. Läs mer om det genom att klicka här på länken.

Insamlings- och behandlingsavgiften för ditt sopkärl. Priset du betalar består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift.

Abonnemangsavgiften beror på vilken kärlstorlek man har valt. (190L, 240L 370L eller 660L)

Den rörliga viktavgiften beror på hur mycket avfall du faktiskt slänger. Läs mer här.

Translate the website with Google translate.