Vårt miljöarbete

Tack vare att vi har få invånare i vår kommun har vi en mindre påverkan på klimatet. Inom kommunens gränser produceras väldiga mängder av förnyelsebarenergi tack vare vatten- och vindkraft. Varje år tar vi ett steg i rätt riktning för att dra vårt strå till stacken i att arbeta med klimatsmarta lösningar.

Kommunens alla fastigheters energi kommer från förnybar energi. En trettondel av kommunens investeringsbudget går till energieffektiviseringar. 80% av kommunens verksamheter sorterar ut förpackningar från restavfallet. I vissa städer erbjuder kommuner fastighetsnära insamling av förpackningar och en liten kommun som Åsele har knappats ekonomiska muskler till det. Det är ett tillverkaransvar. Regeringen har fattat beslut att insamling av förpackningar och återvinning av (papper, wellpapp, glas, metall, plast). Det betyder att företagen har fått ansvaret att göra insamlingen och få det fungera. Därför är det inte ekonomiskt försvarbart att själv som kommun inrätta ett sådant system. Åsele har, i jämförelser med andra kommuner har förvånansvärt lite restavfall och lite förpackningar i restavfallet.

Åsele kommun arbetar med att ställa om till förnybara transporter i ett treårigt projekt och har sedan 2018 en klimatstrateg som arbetar med oss i det arbetet. Vi har inga alternativa drivmedel att tillgå inom kommunen, men både ladd-infrastruktur för elbilar och förnyelsebara drivmedel planeras för.

Inom Åseles kommungränser har vi ett av landets absolut högsta nivå av förnyelsebar energi. Både vatten- och vindkraft. Med 2800 innevånare produceras förnyelsebar energi för mer än 1000 gånger invånarantalet. Och produktionen byggs dessutom ut. Istället för att arbeta med att få invånarna att välja den gröna energin som produceras, så har kommunen jobbat stenhårt på att få mer etablering av grön energi. Nu byggs vindkraft för 200 000 hushåll vilket är el för 1000 gånger fler hushåll än som finns i Åsele. Kommunen är en enda stor ekosystemtjänst.

Det andra kommuner bygger på konstgjord väg, har vi naturligt i och med att samhällets utbredning är relativt litet med skogar alldeles inpå knuten. Vi har Västerbotten läns enda nationalpark: Björnlandet.

Translate the website with Google translate.