Hygienisk verksamhet

Hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, akupunktur, piercing, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium.

Miljöenheten bedriver tillsyn över verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. Det innebär att vi regelbundet är ute på plats i verksamheterna för att säkerställa att de har tillräcklig kunskap för att kunna ge sina kunder säkra behandlingar.

Nya regler från 1 juli 2021

Från och med den 1 juli 2021 gäller nya regler för dig som bedriver skärande eller stickande verksamhet. De nya reglerna innebär att det blir anmälningspliktigt att bedriva en verksamhet med stickande/skärande behandling där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta har omfattats sedan tidigare.

Anmälningsplikten innefattar exempelvis behandlingar där man använder rakkniv/rakblad mot huden, håltagningspistol eller stickande/skärande instrument för att avlägsna död hud. Alltså behandlingar där det kan finnas en risk att ett orent stickande/skärande instrument har möjlighet att överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Anmälningsplikten gäller oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Exempel på anmälningspliktig verksamhet:

  • Piercing/öronhåltagning
  • Tatuering
  • Fotvård
  • Akupunktur
  • Barberare
  • Nagelsalong/skulptör

Exempel på hygieniska verksamheter som inte är anmälningspliktiga:

  • Frisörer
  • Massörer

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Blankett för anmälan om hygienisk verksamhet

Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter det att du lämnat in din anmälan. Din verksamhet omfattas också av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Detta innebär att du ska en dokumenterad egenkontroll.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas ändå av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Miljöenheten har tillsynsansvar även över verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Miljösanktionsavgift

Om du inte anmäler din verksamheten innan du startar kan du få betala en miljösanktionsavgift utöver avgift för handläggning av anmälan. Miljösanktionsavgiften är förnärvarande 3 000 kronor (SFS 2012:259).

Mer information

Mer information om hygienverksamheter samt frågor och svar hittar du på Socialstyrelsens webbplats.

När det gäller allmänna lokaler, skolor, bassängbad mm. så finns mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Translate the website with Google translate.