Skolbyparken

Bakgrund

Skolbyparken kom till år 2011 men börjades planeras år 2009. Tidigare stod det en lägenhetsbyggnad.

Placering och parkering

Skolbyparken är placerad gatan nedanför Ankdammen, bredvid Backgatan. En stor parkering längst ned finns för att parkera din bil på.

Lekutrustning

Parken består av en gungställning, klätterställning med rutschbana, en kulle och bänkar att vila ut på. Här finns förutom lekredskapen en stor grönyta som inbjuder till lek. 

Mitt emot Skolbyparken finns det en skateramp samt en basketbollsplan. All åkning sker på egen risk. Komihåg att visa hänsyn och respekt.

En fin liten bäck rinner längs parken med stenar, buskar och blommor planterade.

Informationskåta

Det finns skyltar uppsatta med bilder som är tagna runt om i Åsele med information. Historiken om kyrkorna och kyrkbyarna i Åsele kommun finns också att läsa på tavlorna i Skolbyparken. Bänkar finns vid dessa skyltarna samt tak om det skulle regna.

Nedan för informationskåtan har vi fem skyltar till. Ena är en karta över Åsele tätort. Skyltarna visar ut mot väg 92, "Storgatan" och Backgatan.

Under vintersäsongen

Du kan ta med dig din pulka och åka nedför kullen som finns på parken.

På vintern har parken ljusslingor av olika kulörer.

Skaterampen blir inte uppskottad. Däremot är rampen kvar under vintern. Så du har möjlighet att skotta själv om du verkligen är sugen på att använda rampen, eller leka i snön på rampen.

Translate the website with Google translate.