Bo, bygg och miljö

Samhällsbyggnadssektionen och Tekniska avdelningen har gemensamt ansvar för frågor kring byggfrågor och boendemiljön.

På sidorna under "Bygga, Bo och Miljö" finns information samlad kring frågor som rör ditt boende, byggande och din miljö samt Brand - räddning & säkerhet m.m. Här finns även information om kommunens krishantering.