Ledamöter i kommunfullmäktige

Ledamöterna väljs för varje mandatperiod och består av ordinarie och ersättare med antal platser utifrån det valresultat som blev i det senaste valet.

Ledamöterna i fullmäktige tillträder på det första kommunfullmäktigesammanträdet efter valet, men tidigast 15 oktober. Efter valet 2018 tillträdde Åseles nya fullmäktigeledamöter den 15 oktober. Fullmäktige väljer sedan ut sina representanter till de olika nämnderna. Nämndsledamöterna tillträder vid årsskiftet 2018/2019.

NAMN PARTI UPPDRAG
Anders Westman Åselepartiet Ordförande
Sylvia Samuelsson Centern Vice ordförande
Jim Danielsson Centern Ledamot
Anna Enfeldt Centern Ledamot
Åsa Eriksson Centern Ledamot
Michael Gavelin Centern Ledamot
Eva Strömberg Centern Ledamot
Noomi From-Norlin Centern Ledamot
Vakant Centern Ledamot
Sylvia Schöne Centern Ledamot
Torsten Lundborg Liberalerna Ledamot
Urban Lindström Socialdemokraterna Ledamot
Gunnel Jonsson Socialdemokraterna Ledamot
Birgitta Norrlänning Socialdemokraterna Ledamot
Andreas From Socialdemokraterna Ledamot
Pernilla Norberg Socialdemokraterna Ledamot
Tommy Danielsson Socialdemokraterna Ledamot
Emilia Söderström Socialdemokraterna Ledamot
Roger Jakobsson Socialdemokraterna Ledamot
Vivi-Anne Bäcklund Socialdemokraterna Ledamot
Peter Lindström Socialdemokraterna Ledamot
Birgitta Jonsson Socialdemokraterna Ledamot
Peter Danielsson Socialdemokraterna Ledamot
Stig-Anders Hansson Vänsterpartiet Ledamot
Thord Dahlberg Vänsterpartiet Ledamot
Linnéa Lindberg Åselepartiet Ledamot
Brage Sundberg Åselepartiet Ledamot
Zuzana Zecova Åselepartiet Ledamot
Ulla Sundberg Åselepartiet Ledamot
Paul Eriksson Åselepartiet Ledamot
- Sverigedemokraterna Ledamot
     
Ersättare    
NAMN PARTI UPPDRAG
Joakim Enerstedt Centern Ersättare
Lars-Olof Sahlbjörk Centern Ersättare
Frank Schöne Centern Ersättare
Tony Tuncer Öndas Centern Ersättare
Anna-Stina Uddeby Centern Ersättare
Hans-Greger Jonsson Liberalerna Ersättare 
Richard Östmark Liberalerna Ersättare 
Svante Söderqvist Socialdemokraterna Ersättare 
Gerhard Sannsell Socialdemokraterna Ersättare 
Ove Nordin Socialdemokraterna Ersättare 
Stefan Gärdlund Socialdemokraterna Ersättare 
Berit Edmark Socialdemokraterna Ersättare
Marina Englund Socialdemokraterna Ersättare
Joakim Uddeby Vänsterpartiet Ersättare 
Sonja Vikman Vänsterpartiet Ersättare 
Enar Nordin Åselepartiet Ersättare 
Anne Westman Åselepartiet Ersättare 
Nils-Henrik Persson Åselepartiet Ersättare 
- Sverigedemokraterna Ersättare

 

Translate the website with Google translate.