Projekt och statsstöd

Åsele Kommun deltar i en mängd projekt, enskilt eller tillsammans med andra kommuner och aktörer. Projekten har i allmänhet en extern finansiering genom nationella statsstöd, EU-finansiering eller projektfinansiering från regionala eller nationella myndigheter.

I listan till vänster finns länkar till mer information om ett antal av våra projekt och satsningar.