Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar frågor som rör byggnadsärenden, miljöärenden och vissa myndighetsbeslut inom räddningstjänsten.

NAMN PARTI UPPDRAG
Peter Danielsson Socialdemokraterna Ordförande
Alf Johansson Centern Vice ordförande
Roger Jakobsson Socialdemokraterna Ledamot
Kurt-Olov Edström Åselepartiet Ledamot
Eva Strömberg Centern Ledamot
     
ERSÄTTARE    
NAMN PARTI UPPDRAG
Erik Danielsson Socialdemokraterna Ersättare
Marcus Lindh Socialdemokraterna Ersättare
Enar Nordin Åselepartiet Ersättare
Greger Jonsson Liberalerna Ersättare
Sonja Vikman Vänsterpartiet Ersättare