Samarbeten

Alla kommuner i landet har samma ansvar och skyldigheter. Som liten kommun långt från central styrning behöver vi stöd och hjälp för det. Eftersom många andra kommuner har samma behov har det genom åren bildats ett antal samarbeten, formella och informella.

Här finns ett antal av dessa samarbeten beskrivna.