Återvinningsstation

Regeringen har fattat beslut om en ny förpackningsförordning som innebär en del förändringar för det kommunala avfallsansvaret.

På en återvinningsstation lämnar du följande fraktioner:

Plastförpackningar
(plasttuber, plastfolie, chipspåsar)

Pappersförpackningar
(hundmatsäckar, pappersbärkassar, mjölk- och flingpaket)

Glas
(flaskor, burkar. Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig)

Metall
(konservburkar, kapsyler, folielock)

Tidningar
(dagstidning, kataloger, broschyrer, skriv-/ritpapper, pocketböcker)

Placeringar

  • Korsningen mellan Adamsgatan och Bragegatan - på grusplanen
  • Fiskaregatan mellan husen 10 och 14
  • Vasagatan (samma plats som tidigare)
  • Norrstrand (nära samma plats som tidigare)
  • Korsningen mellan Hedvägen och Fågelstigen (ner till Movägen)
  • Svängvägen

  • Vid Fredrikas camping

I byarna planeras stationer i: Lomsjö, Älgsjö, Lillögda, Gafsele, Överrissjö

När du köper en vara i butiken betalar du redan en insamlingsavgift, den avgiften används för att finansiera insamlingen av förpackningarna genom vårt insamlingssystem. Tillsammans inom Västerbottens inland (R10) arbetar vi på att förbättra och effektivisera detta system.

Kommunen kommer behöva bygga ut ett system som ska fungera för våra invånare, men även att kunna samlas in effektivt. Vi ser idag att nuvarande system inte fungerar nog bra, då 35% av hushållens avfall (i vikt) som kastas i det gröna kärlet, består av just förpackningar.

Translate the website with Google translate.