Eldning utomhus

Allemansrätten ger alla möjlighet att elda under säkra förhållanden, om inte eldningsförbud är utfärdat. När du eldar hemma på tomten eller ute i naturen, se alltid till att ha säkrat tillgång till vatten för att kunna släcka och förhindra brandspridning. Tänk också på grannarna, håll koll på vart röken tar vägen och se till att den inte stör de som vistas i närområdet. Visa hänsyn - bevara grannsämjan. När du eldar sker det alltid under eget ansvar. Det är den som eldar som har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat. Ansvaret gäller från det att man tänt, tills det att elden helt har slocknat.

Vid eldning i mycket stor omfattning (till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning) ska man dock anmäla detta till räddningstjänsten i god tid (minst 30 dagar) innan bränningen ska utföras.
Detta ska göras på kommunens blankett för ändamålet.
Blanketten finns under E-formulär & blanketter. 
Kontakta räddningstjänsten med eventuella frågor.

Anmälan vid start och avslut av hygges-naturvårdsbränning

Start och avslut av hygges- och naturvårdsbränning ska alltid anmälas till kommunens räddningstjänst.
Detta kan med fördel göras via telefon 0940-146 05, där svarar Insatsledare i beredskap RSR10 Södra.
Anledningen till att anmälan ska göras i god tid är att om det råder eldningsförbud
kan Insatsledaren vid behov medge undantag från det gällande eldningsförbudet.

Translate the website with Google translate.