Risker i Åsele

Ofta förknippas kris och risk med allvarliga händelser som naturkatastrofer, krig och terrorattentat. Det är tyvärr verklighet att sådant drabbar vår värld, med förödande konsekvenser som följd. I Åsele finns andra risker som vi betraktar att det är betydligt större sannolikhet för att de inträffar, som extremt väder, störningar i el och telefoni eller problem med dricksvattenförsörjningen.

Under rubriken till vänster kan du läsa mer om de olika sorters risker som finns identifierade för Åsele och Västerbottens län, hur du kan förbereda dig för dem samt hur du kan agera för att hjälpa både dig själv och andra om det händer. 

Translate the website with Google translate.